ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงิน ผ่านทาง QR code

ธนาคารกสิกรไทย

kbank

ธนาคารไทยพาณิชย์

scb